Velkommen til Barnehage- og SFO-portalen!


Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud. I tillegg er det også her du skal svare på skoleinnmelding. Trykk på "Logg inn med ID-porten" for å finne mer informasjon.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over.

Er du folkeregistrert i Kvinesdal kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Dersom du ikke er innlogget når du registrerer nye opplysninger om mobil og e-postadresse, så vil de ikke bli lagret.

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Kvinesdal kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.

Skoleinnmelding 1. klasse
Alle barn som skal begynne på 1. trinn kommende høst skal meldes inn av foresatte i Oppvekstportalen. Det vises for øvrig til informasjon om skoleinnmelding som kommunen hvert år sender ut til aktuelle foresatte.

Innlogging
Første gang du registrerer en søknad vil du bli registrert i personregisteret, og du kan umiddelbart etter at søknaden er sendt, logge deg inn via ID-porten. Innlogging benyttes også for å se og svare på tilbud som mottas. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget.

Si opp plass
For å si opp plassen, må du være innlogget. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.